Over ons

Samen Onderwijsgroep Oost-Brabant.

Onderwijsgroep Oost-Brabant

Onderwijsgroep Oost-Brabant

Onze organisatie bestaat uit 3 scholen met 7 vestigingen in Beek en Donk, Deurne, Gemert en Helmond. Onze scholen werken nauw samen om in onze regio thuisnabij, een hoogwaardig onderwijsaanbod en een duurzaam gezond scholenpalet te garanderen. Centraal in onze ambitie staan hoge onderwijskwaliteit, diversiteit, ruimte voor leerlingen om te kiezen en bereikbaarheid.

Samen leren, samen werken en samen leven kenmerkt ons als organisatie.

Samen leren: Samen zorgen we voor hoge onderwijskwaliteit door van elkaar te leren en van de buitenwereld.

Samen werken: Onze scholen werken samen met bedrijven in de regio, zoals Brainport Eindhoven, om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Ook is Onderwijsgroep Oost-Brabant als organisatie erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen.

Samen leven: We zetten effectief in op burgerschap om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Als onderwijsgroep faciliteren we onze scholen met een effectieve bovenschoolse organisatie op het gebied van ICT, PR & communicatie, Human Resources (HR) en facilitaire zaken zodat de scholen zich kunnen concentreren op het realiseren van een goed, veilig en stimulerend schoolklimaat waarbinnen medewerkers en leerlingen respectvol met elkaar omgaan en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onderwijsgroep Oost-Brabant is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hier vind je de gegevens over onze ANBI-status.