Missie en visie

Onderwijsgroep Oost-Brabant

Missie

Op de scholen van Onderwijsgroep Oost-Brabant is iedereen welkom ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond (op voorwaarde dat zij aan de geldende toelatingsnormen voldoen). De scholen van Onderwijsgroep Oost-Brabant verzorgen thuisnabij, kwalitatief, uitdagend, ontdekkend, onderzoekend en ondernemend voortgezet onderwijs in de Brainport regio. We stimuleren leerlingen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We hebben aandacht voor het individu en de verbondenheid met elkaar versterkt de geborgenheid.

Visie

Onderwijsgroep Oost-Brabant gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, nu en in de toekomst. Het is onze opdracht om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste volwassenen. Individuen die rekening houden met anderen en zich inzetten voor een prettige samenleving.