Nieuws-
berichten

Samen Succesvol!

25-06-2024
Onderwijsgroep Oost-Brabant
Afgelopen maart voerde de onderwijsinspectie een vierjaarlijks onderzoek uit binnen het bestuur van Onderwijsgroep Oost-Brabant. Dit onderzoek volgde op de recente fusie van de onderwijsstichting. Tijdens een interview met bestuurder Arn Bressers werd duidelijk hoe trots hij is op de positieve uitkomst en vooral op de inzet en samenwerking van alle collega’s.

Het onderzoek
Het onderzoek, dat elke vier jaar wordt uitgevoerd door de inspectie, heeft zich deze keer gericht op de periode na de fusie van 1 januari 2022. Er werd onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs. De resultaten zijn nu binnen en laten zien dat Onderwijsgroep Oost-Brabant niet alleen voldoet aan de gestelde eisen, maar ook een goede kwaliteitszorg biedt die direct positieve invloed heeft op de onderwijskwaliteit.

Samenwerking en visie
Wat dit resultaat éxtra bijzonder maakt, is de manier waarop de leidende principes, zoals "we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen," daadwerkelijk voelbaar zijn binnen de organisatie. Arn benadrukt dat er in een hele korte tijd een heldere visie is ontwikkeld die ook werkelijk wordt gedragen op de scholen en het stafbureau, wat ook terug te lezen is in het rapport van de inspectie. ‘’Dit is vooral te danken aan de sterke samenwerking en de professionele cultuur binnen de organisatie. We doen het samen goed!’’

Trots op onze kwaliteitscultuur
Een van de hoogtepunten uit het onderzoek is de erkenning van de sterk ontwikkelde kwaliteitscultuur. Dit succes is mede het resultaat van de gezamenlijke – boven schoolse - inspanningen van het kwaliteitsteam. Arn vertelt: ‘’Hier zie je maar weer dat we echt van en met elkaar leren. Door samen te werken aan een goede kwaliteitscultuur, krijg je goed onderwijs. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor en daar doen we het uiteindelijk voor.’’

De samenwerking tussen het bestuur en de scholen, de scholen onderling en binnen de scholen heeft geleid tot een cultuur waarin leren, werken en leven hand in hand gaan. ‘’De solidariteit is goed’’, vertelt Arn, ‘’We gunnen elkaar alles en dat wordt tot in de klas gedragen.’’

Tot slot
De fusie heeft zijn vruchten afgeworpen, en dat is te danken aan de betrokkenheid en het harde werk van alle medewerkers. De inspectie bevestigt dat we op de goede weg zijn, met een duidelijk plan en hoge ambities. Samen blijven we bouwen aan het beste onderwijs voor leerlingen in Oost-Brabant. Dit resultaat is een bewijs van wat we samen kunnen bereiken, en daar mogen we allemaal heel erg trots op zijn!