Nieuws-
berichten

Interview Arn Bressers, bestuurder fusiestichting

03-01-2022
Onderwijsgroep Oost-Brabant
De nieuwe stichting krijgt een bekend gezicht als bestuurder. Arn Bressers (44 jaar), de huidige bestuurder van Onderwijsstichting De Peel wordt bestuurder van Onderwijsgroep Oost-Brabant. Daarvoor gingen unaniem de handen op elkaar bij de Raden van Toezicht en de GMR. We stellen hem graag voor.

Rustig van aard, liever wat op de achtergrond, veel waarde hechtend aan integriteit, eerlijkheid en continu blijven ontwikkelen, kenmerkt Arn Bressers. Zijn drijfveer: goed onderwijs mogelijk maken voor kinderen. Een dienend leider, sturend als het nodig is, maar vooral faciliterend en inspirerend: “Het is fijn om mensen in hun kracht te kunnen zetten. Om mensen ruimte te bieden, ze in staat te stellen goed onderwijs te geven”. Daarbij is een goede balans tussen werk en privé goud waard. “Wij hebben een zoon van 6 en een dochter van 7. Zij zijn heel belangrijk voor mij. Zo’n driemaal per week maak ik m’n hoofd leeg door te gaan hardlopen. Een aantal jaar geleden heb ik een marathon gelopen, maar dat doe ik niet meer. Het hele prestatieve, daarmee ben ik gestopt. Ik doe het nu puur voor mijn gezondheid, balans en duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit zit in mijn dagelijkse structuur, door in de pauze te gaan wandelen, ook als ik op dat moment bij één van de scholen ben. Mijn hoofd houdt van wandelen, buiten komt naar binnen en geeft nieuwe energie”.

Mensen en organisaties bij elkaar brengen doe ik graag
Vaak wordt gedacht dat een bestuurder ver van het onderwijs af staat. Of dat terecht is?: “Als bestuurder wil ik een maatschappelijke bijdrage leveren en zorgen dat er goed onderwijs gegeven kan worden. Het is een uitdaging om meerwaarde te creëren. Die meerwaarde komt nog meer tot zijn recht in de nieuwe stichting. Dat ik een positieve invloed mag hebben is ook een persoonlijke missie. Met de mensen met wie ik samenwerk mag ik zorgen dat het onderwijs goed draait. Of het nu gaat om een goed werkklimaat of om goede gebouwen, al die onderdelen vind ik leuk.” Eén van de redenen voor de fusie is het versterken van de in- en externe samenwerking. Daarin heeft de stichting in Arn de juiste bestuurder gevonden “Mensen en organisaties bij elkaar brengen doe ik graag. Daarin ben ik behoorlijk ondernemend. De invloed van een bestuurder zie je niet direct in de klas. Als je als bestuurder de goede schoolleiders hebt die de goede dingen doen, dan heeft een bestuurder uiteindelijk in de klas heel veel invloed. De connectie met leerlingen is voor mij belangrijk. Ik krijg veel energie van een gesprek met een leerlingenraad of met leerlingen uit de GMR. Daarom snap ik het docentenberoep goed. Je krijgt energie door met jongeren bezig te zijn en door ze te helpen zich steeds verder te ontwikkelen.”

Legio kansen
“Het onderwijs heeft momenteel legio kansen. Corona geeft veel last en onmacht. Deze lastige periode bewijst hoe belangrijk het persoonlijke contact tussen leerling en docent en ook tussen leerlingen onderling is. Corona laat het maatschappelijk belang van onderwijs zien en de economische effecten die daarmee gepaard zijn. Onderwijs en opvang, daarin moet je investeren. Dat is nu geen vraag meer, maar een weten. Het kabinet krijgt de kans om werkelijk te investeren in de toekomst van kinderen. Als je alleen geld geeft voor de basiskwaliteit, krijg je niet veel meer dan dat. De tijd dat we Nederland zien afglijden op allerlei ranglijsten zou toch echt voorbij moeten zijn.”
Het is niet alleen géld dat nodig is voor kwalitatief goed onderwijs. “Zelf geloof ik in de combinatie van persoonlijk bewustzijn en ervaring. Naar mate iemand ouder wordt, groeit het bewustzijn en bouw je ervaring op. Die combinatie met cognitief onderwijs is waardevol. Dat is de kern van ons beroep.”

Presteren of waarderen
“Onderwijsgroep Oost-Brabant kan het verschil maken” vindt Arn Bressers. Samen sta je immers sterker dan alleen. “We kunnen ons lokaal heel goed verbinden door met elkaar en met de partners om ons heen intensief samen te werken. We zitten in het streekgebied van Helmond en De Peel, we zijn belangrijk voor de leefbaarheid van dit gebied. De Onderwijsgroep is een belangrijke partner voor bedrijven, organisaties, gemeentes. Wij zijn de opleiders voor de leerlingen in de dorpen en de stad Helmond, van de toekomstige werknemers. Wij hebben bovendien een openbaar algemeen toegankelijk karakter. Respect en openheid zitten van oudsher in de fundamenten van beide stichtingen, ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid of cultuur.” In de jaren dat Arn nu bestuurder is, heeft hij zelf ook het verschil mogen maken: “Presteren, daar gaat het veel minder om. Dat leerde ik persoonlijk toen ik ertegen aanliep bij het lopen van een marathon. Het draait meer om waarderen. Streef ernaar de dingen te waarderen die je hebt, voordat de tijd je dwingt de dingen te waarderen die je ooit had.”